about-editor

Libra Impex Srl. a fost înființată în anul 1992, având ca obiect de activitate construcții civile și industriale, restaurarea și consolidarea monumentelor istorice. Compania noastră este atestată pentru lucrări de restaurare monumente istorice și de arhitectura. Execuția lucrărilor de restaurare are o dificultate deosebită, tocmai pentru acest fapt impune existența unui număr mare de restauratori specializați în domeniu. Fiecare lucrare aduce noi provocări profesionale zilnice, ceea ce relevă frumusețea acestui domeniu. Datorită mijloacelor mecanice și auto proprii, firma răspunde condițiilor de exigență impuse de profilul deosebit al lucrărilor de restaurare și consolidare.
Executăm la cheie lucrări de construcții civile și industriale cu specialiști pentru urmărirea și asistarea calității în toate fazele de execuție a lucrărilor (responsabil tehnic cu execuție, diriginție de șantier construcții – instalații atestat de MLPAT și MCC, ingineri atestați în domeniul restaurarea monumentelor, coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă, cadrul tehnic situații de urgență).
Personalul nostru are o bogată experiență fiind atestat și specializat în restaurarea monumentelor și construcțiilor civile și industriale. Firma are 50 de angajați, în toate meseriile necesare în construcții:
Cadre de conducere pentru toate activitățile desfășurate în cadrul firmei.
Muncitori de înalta calificare în toate meseriile.